กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดการสัมมนา เรื่อง “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยเชิญหน่วยงานองค์กรนายจ้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสุทธินันท์ นาคน้อย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการเสวนา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เปิดเผยว่า เนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ซึ่งในสาระสำคัญ ของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบผ่านกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด โดยนายจ้างจะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนได้ต่อเมื่อกองทุนได้แจ้งต่อนายจ้างอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น ในการจัดงานครั้งนี้ กองทุนได้เชิญองค์กรนายจ้างภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย รวมถึงสถานศึกษา และสื่อมวลชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนกว่า 100 แห่ง เข้าร่วมรับฟังแนวทางขั้นตอน และวิธีการหักเงินเดือนบุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมในสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงความจำเป็นในการชำระเงินคืนกองทุนและสร้างจิตสำนึกในการชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้กู้ยืมในรุ่นน้องต่อไป
แหล่งข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจ


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …