เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ก.ค. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตรีสนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี พร้อมนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายก ทต.หัวทะเล ร่วมจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแสดงความคิดเห็นในการออกแบบพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพบึงหัวทะเล ก่อสร้างเส้นทาง ลู่เดิน วิ่งสุขภาพและเลนปั่นจักรยาน ตลาดน้ำบึงหัวทะเล รวมทั้งถนนคนเดินโคราช รวมมูลค่า 80 ล้านบาท ตามโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมนครราชสีมา (บึงหัวทะเล) โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนภาคประชาชน กว่า 300 คน ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลพร้อมแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม

นายเอกภพ นายก ทต.หัวทะเล เปิดเผยว่า ชาวตำบลหัวทะเล มีความต้องการให้บึงหัวทะเล ซึ่งเป็นโครงการแก้มลิงเขตเมืองโคราช เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและพื้นที่ทำกิจกรรม จึงได้นำเสนอรูปแบบสิ่งก่อสร้างให้คงความเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยอีสานและวิถีชุมชน ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ลดความแออัดการจราจรในตัวเมือง กระจายความเจริญของเมืองโคราชได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปปรับปรุงรูปแบบให้ตรงความต้องการและสอดคล้องต่อการพัฒนาผังเมืองรวม เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการเขียนออกแบบ ประมาณงบประมาณก่อสร้าง จากนั้นจึงนำเสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงบประมาณตามขั้นตอน หากไม่มีข้อขัดข้องประการใด จะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

บิ๊กเซอร์ไพรส์! “ป๋าซิม” ยกให้ฟรี! ที่ดินเส้นบายพาสสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่โคราช ประเดิม “ที่ดินจังหวัด-สปก.” ทาบอบจ.ย้ายอยู่กลางบึงพุดซา

ฮือฮา! นักธุรกิจดังโคราช ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล หรือ “ป๋า … …