โรงแรมวีวันโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานทำพิธีเปิดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพกับถนนช้างเผือก บริเวณทางแยกประโดก อ.เมือง โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่มีบ้านพักและที่ทำกินในละแวกพื้นที่โครงการฯ จำนวน 80 คน รับฟังการชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการศึกษารูปแบบการพัฒนาและงานศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามการดำเนินงานมีส่วนร่วมของประชาชน

นายศักดิ์สิริ สรรพศิริโสภณ ผู้จัดการโครงการฯ เปิดเผยว่า เหตุผลการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณทางแยกประโดก มูลค่า 1,500 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการจราจรคับคั่งและมีชุมชนหนาแน่น ปัจจุบันได้จัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณ แต่ไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้เพียงพอและ ส่งผลกระทบต่อการจราจร ทำให้การเดินทางล่าช้าและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กรมทางหลวงจึงได้ออกแบบศึกษาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นทางแยกต่างระดับรูปแบบทางลอดก่อสร้างใต้ถนนมิตรภาพ จุดเริ่มต้น กม.149+450-151+200 ระยะทาง 1,750 เมตร ภายในมี 6 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร เกาะกลางกั้นด้วยแท่งปูน ขอบทางกว้าง 1.50 เมตร ความสูงช่องลอด 5.50 เมตร และมีหลังคาปิดระยะทาง 170 เมตร ส่วนการจัดจราจรบนจุดตัดถนนช้างเผือกเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท นม.1120 เป็นทางแยกระดับราบใช้ไฟสัญญาณจราจรเป็นตัวควบคุมสำหรับการออกแบบระบบระบายน้ำ ใช้ปั๊มสูบน้ำ 4 ตัว เส้นทางไหลระบายลงทางน้ำสาธารณะ ขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอนความเห็นชอบของประชาชน อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ ครอบคลุมรัศมี 500 เมตร พื้นที่ 1 อำเภอ 4 ตำบลและแหล่งโบราณสถานรวม 7 แห่ง จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ แสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย จากนั้นกรมทางหลวง จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดประโยชน์รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตรงตามเป้าหมาย

ด้านนายพรชัย ศิลารมย์ แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 2 กล่าวว่า ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดทั้งระบบตั้งแต่ทางแยกประโดก เชื่อมต่อทางแยกนครราชสีมาหรือสามแยกบิ๊กซีโคราช การจราจรค่อนข้างวิกฤต แต่ละวันมียานพาหนะแล่นผ่านนับแสนคันและสองฝั่งริมถนนเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาลและสถานประกอบการจำนวนมาก ปัจจุบันจัดระบบจราจรด้วยสัญญาณไฟแต่ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอและข้อจำกัดบริเวณทางแยกทั้งสองแห่ง มีเขตทางรวมเพียง 40 เมตร ที่ผ่านมาได้ก่อสร้างช่องจราจรเต็มเขตทางในทุกทิศทาง จึงไม่สามารถขยายเพิ่มช่องจราจรได้อีก ปี พ.ศ 2548 กรมทางหลวง ได้ศึกษาออกแบบกำหนดรูปแบบทางลอดด้านขาเข้าเมือง บริเวณทางแยกนครราชสีมา หลักกิโลเมตรที่ 147+318-148+499 เริ่มต้นที่ห้างบิ๊กซี ฯ สิ้นสุดสะพานลอยคนข้ามวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รวมระยะทาง 1,181 เมตร ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่ต้องการเสียประโยชน์พื้นที่หน้าร้านค้า โครงการ ฯ จึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ล่าสุดประเมินค่าก่อสร้างประมาณ 800 ล้านบาท

“ความเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจ ได้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น กรมทางหลวง จึงจำเป็นต้องดำเนินก่อสร้างทางลอดทางแยกประโดกและทางแยกนครราชสีมา รวมทั้งสองโครงการควบคู่กัน เพื่อแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จ จึงนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอของทุกภาคส่วนไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการให้เหมาะสมและมาตรการป้องกัน แก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่มีบ้านพักและสถานประกอบการในพื้นที่ละแวกก่อสร้าง หากเสร็จสิ้นจะนำเสนอให้กรมทางหลวง อนุมัติงบดำเนินการ แต่ยังมีเสียงคัดค้าน เป็นเหตุการณ์ดำเนินโครงการ ฯ ต้องหยุดชะงักลง” นายพรชัย ฯ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 กล่าว

นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของการก่อสร้างทางลอดบริเวณทางแยกประโดก ทุกฝ่ายยอมรับ แต่กระบวนการเสร็จสิ้น พ.ศ.2565 ซึ่งถือล่าช้ามาก ไม่สอดรับโครงการมอเตอร์เวย์ ภาคเอกชน จึงปรึกษาหารือกับนายวิเชียร จัทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ขอเร่งรัดให้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับเมกะโปรเจ็กต์ในอนาคต จะตอบโจทย์การคมนาคมของประตูเมืองหน้าด่านอีสานได้เต็มรูปแบบ

 

แหล่งข้อมูล : เกษม ชนาธินาถ/นครราชสีมา


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …