ดาวน์โหลด

โรงเรียนเมืองนครราชสีมาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2496 หรือเมื่อประมาณ 63 ปีมาแล้ว เดิมสถานที่แห่งนี้จะเรียกว่า ทุ่งทะเลหญ้า เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ และมีน้ำท่วมขังเกือบตลอดทั้งปี ชาวจีนในระแวกนั้นจึงใช้เช่าที่ปลูกพืชผัก ผลไม้ หมาก พลู และเลี้ยงสัตว์

74489

แต่เดิมโรงเรียนแห่งนี้ทำการเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมปีที่ 1 – 3) ซึ่งเป็นโรงเรียนทดลองด้านวิชาการ และ งานหัตถศึกษา ที่ในสมัยนั้นเรียกว่า “มัธยมแผนใหม่” โดยสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 ) โรงเรียนเมืองนครราชสีมานั้นเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่เดียวที่ต้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษา และยังมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมา ในเรื่องการรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอนุบาลเมืองนครราชสีมาที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก  เดิมเนื้อที่โดยรวมของโรงเรียนนี้อยู่ที่ประมาณ 36 ไร่เศษ แต่ถูกตัดแบ่งเป็นถนนมิตรภาพ ถนนประปา ทำให้ในปัจจุบันเหลือพื้นที่เพียง 14 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ซึ่งที่ทั้งหมดนั้นเป็นที่ราชพัสดุ

images

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2523โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ได้ทำการโอนย้ายมาสังกัดในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 กำหนดไว้ว่าโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครราชสีมาได้ย้ายมาอยู่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครราชสีมาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ไปจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ สามารถรองรับนักเรียนได้เป็นจำนวนมาก

 

——————————————————————————

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.koratnana.com/index.php?topic=300.0

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : wwwpatchara.blogspot.com

: data.bopp-obec.info

 


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …