เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ก.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ต้อนรับ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ และดร.สำราญ หงษ์กลาง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “ มทร.อีสาน ศูนย์กลางการต่อยอด อาชีวะอัจฉริยะ สู่อุดมศึกษา ” มีการนำเสนอนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และโครงการจัดตั้งสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อตอบสนอง 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายขับเคลื่อน Thailand 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฯ อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า เรามีความพร้อมผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เป็น บัณฑิตนักปฏิบัติแบบมืออาชีพ และมีทักษะชั้นสูง รวมทั้งให้ความสำคัญกับระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดอาชีวศึกษา เข้ามาสู่อุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาของประเทศชาติ ขณะนี้มทร.อีสาน มุ่งเป็นผู้นำในการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางปัจจุบัน มทร.อีสาน เปิดหลักสูตรด้านระบบรางระดับปริญญาตรีหลายสาขา ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล (ระบบราง) , วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบราง) ,วิศวกรรมโยธา (ระบบราง) ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ , เทคโนโลยีโลจิสติกส์ และการจัดการโลจิสติกส์ กำหนดเปิดสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมาดำเนินการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์เครื่องมือครบครัน พร้อมอาคารสถานที่ ในปี พ.ศ.2562 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนเปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ,โท ,เอก เพิ่มขึ้นอีก ถือเป็นการปรับตัวของมทร.อีสาน ให้รองรับอาชีพที่หลากหลาย สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …