26 กรกฎาคม  ที่ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ “ประวัติศาสตร์และโบราณคดี การสร้างเมืองนครราชสีมา” โดยมีนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายธีระ แก้วประจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี ผู้แทนสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มร.นม. นายสมเดช ลีลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ดร.ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ร่วมเวทีเสวนา

นายธีระฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกกันทั่วไป “เมืองโคราช” เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน พัฒนามาสู่การสร้างบ้านแบ่งเมือง จากหลักฐานโบราณคดีบ่งชี้เป็นถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มอาศัยหนาแน่นเมื่อ 3,000 ปีและพบชุมชนระดับหมู่บ้านกระจายบริเวณต้นแม่น้ำมูลถึงแม่น้ำชีและบริเวณที่ราบสูงระหว่าลำตะคองกับลำเชียงไกร ซึ่งเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีที่ลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงชุมชนโบราณ ที่มีชื่อเรียกตามสภาพภูมิศาสตร์ “แอ่งโคราช” ตั้งอยู่บนเนินดินมีคูน้ำคันดินล้อม บางแห่งล้อมรอบ 3 ชั้น มีการสร้างสะเก็บน้ำ คันกั้นน้ำและถนนหรือทางสัญจรเชื่อมระหว่างชุมชน

ผศ.พิทักษ์ชัย ฯ อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ ฯ มร.นม. กล่าวว่า จากการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นกฎหมายตราสามดวง ระบุนครราชสีมา ปรากฏชื่อในกฎมณเฑียรบาลและพระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ช่วง พ.ศ 1991-2031 โปรดให้ตั้งขึ้นในกฎมณเฑียรบาลระบุ “ เมืองนครราชสีมา ” เป็น 1ใน 8 เมืองพญานาคที่ถือน้ำพระพัท

ได้แก่ เมืองพิศนุโลก เมืองสัชนาไล เมืองศุโขทัย เมืองกำแพงเพชร เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครราชสีมา เมืองตนาวศรี เมืองทวาย ส่วนในนาทหารหัวเมืองในกฎหมายตราสามดวงกล่าวว่า “ออกญากำแหงสงครามรามภักดีพิริยภาหะ เมืองนครราชสีมา เมืองโท นา 10000 ขึ้นประแดงจุลาเทพซ้าย” บ่งบอกจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม จุลศักราช 830 หรือ พ.ศ 2011 รวมอายุ 551 ปี มิใช่อายุ 360 ปี ตามที่เข้าใจกัน อย่างไรก็ตามหลักฐานที่ค้นพบครั้งนี้สามารถอ้างอิงอายุของนครราชสีมา หากมีหลักฐานอื่นๆ ที่น่าเชื่อนักวิชาการยินดีรับไว้พิจารณา เพื่อจัดเรียงประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาให้สมบูรณ์ที่สุด

 


แหล่งข้อมูล : Onews

 


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …