กรมทางหลวง ปัดฝุ่นทางลอดแยกโคราช 800 ล้าน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนเมือง หวังเชื่อมต่อทางลอดแยกประโดก ลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองโคราช..

วันที่ 4 ส.ค. นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณสามแยกนครราชสีมา ซึ่งแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 กรมทางหลวง ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณสามแยกนครราชสีมา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเวทีนี้กว่า 500 คน ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกร มาชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างต่างๆ ประโยชน์ที่จะได้ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับฟังได้นำไปประกอบการพิจารณาในการเสนอความคิดเห็นคัดค้าน หรือสนับสนุนโครงการก่อสร้างครั้งนี้

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง นครราชสีมาที่ 2 เผยว่า เนื่องจากตัวเมืองนครราชสีมา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศที่มีปัญหาการจราจรติดขัดมาก โดยเฉพาะบริเวณสามแยกนครราชสีมา และบริเวณสามแยกประโดก จากการเก็บข้อมูลเมื่อปี 2559 พบว่าบริเวณดังกล่าวจะมีรถยนต์วิ่งผ่านประมาณวันละ 116,000 คัน ซึ่งบริเวณโดยรอบมีชุมชนหนาแน่น ในปัจจุบันได้จัดการจราจรด้วยสัญญาณไฟจราจร ทำให้ไม่สามารถรองรับการจราจรได้อย่างเพียงพอ กรมทางหลวงจึงได้พยายามศึกษาแนวทางแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหา แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านกายภาพของทางแยกดังกล่าว ที่มีเขตทางรวมเพียง 40 เมตร จึงไม่สามารถขยายเพิ่มช่องจราจรได้อีกต่อไป

กรมทางหลวง จึงพิจารณาโครงการก่อสร้างทางลอด บริเวณสามแยกนครราชสีมา และบริเวณทางแยกประโดก เพื่อแก้ปัญหาการจราจรครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ให้การตอบรับสนับสนุนการก่อสร้างทางลอดบริเวณแยกประโดก บนทางหลวงหมายเลข 2 ระหว่าง กม.147+000 ถึง กม.151+300 มูลค่าการก่อสร้างโครงการ 1,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการวางแผนดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนแล้ว แต่ในส่วนของทางลอดบริเวณสามแยกนครราชสีมา ซึ่งเคยมีการเสนอโครงการมาก่อนแยกประโดก และมีประชาชนคัดค้านจนตกไปเมื่อหลายปีก่อน มาในครั้งนี้กรมทางหลวง จึงได้นำมาปัดฝุ่นใหม่ เนื่องจากเมื่อมองภาพรวมของโครงการแล้ว จะพบว่าทางลอดแยกนครราชสีมา สามารถเชื่อมต่อกับทางลอดประโดกได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการจราจรได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ครั้งนี้จึงนำเสนอโครงการให้ประชาชนพิจารณาใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ หากสามารถสร้างทางลอดทั้ง 2 จุดนี้ได้ จะลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองนครราชสีมาได้เป็นอย่างดี ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณแยกดังกล่าว จะสามารถเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางแยกได้อีกด้วย ดังนั้น กรมทางหลวงจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จากการเปิดเวทีสาธารณะครั้งนี้ ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดแยกประโดก และสามแยกนครราชสีมานั้น มีมูลค่าการก่อสร้างโครงการรวมกันทั้งหมด 2,300 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างทางลอดแยกประโดก จะก่อสร้างระหว่าง กม.147+000 ถึง กม.151+300 มูลค่าการก่อสร้างโครงการ 1,500 ล้านบาท มีรูปแบบภายในทางลอดขนาด 6 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ความกว้างทางลอดโดยรวม 26.60 เมตร ความยาวประมาณ 1,075 เมตร ความสูง 5.50 เมตร และมีช่องทางคู่ขนาน 3 ช่องจราจร ขนาบข้างของทั้งลอดทั้ง 2 ฝั่ง มีผิวทางคอนกรีตกว้างช่องละ 3.50 เมตร เพื่อรองรับการสัญจรของท้องถิ่น และมีการเพิ่มช่องจราจร

นอกจากนี้ ในส่วนทางลอดสามแยกนครราชสีมา มีโครงการจะก่อสร้างตั้งแต่บริเวณ กม.147+318 ถึง กม.148+499 มีมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 800 ล้านบาท โดยมีรูปแบบทางลอดมีทิศทางไปตามแนวทางหลวงหมายเลข 2 จาก จ.ขอนแก่น เลี้ยวขวาไป จ.สระบุรี กำหนดให้ภายในทางลอดมี 2 ช่องจราจร ทางขนานข้างทางลอดในระดับราบมี 3 ช่องจราจร เพื่อให้บริการรถที่ต้องการเลี้ยวซ้ายเข้าเมือง เลี้ยวกลับรถและยานพาหนะอื่นๆ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ทางลอด.

 


แหล่งข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์
ภาพประกอบ : อรชุมา รุจิราเรืองศักดิ์ (Youtube)


Comments are closed.

Check Also

บิ๊กเซอร์ไพรส์! “ป๋าซิม” ยกให้ฟรี! ที่ดินเส้นบายพาสสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่โคราช ประเดิม “ที่ดินจังหวัด-สปก.” ทาบอบจ.ย้ายอยู่กลางบึงพุดซา

ฮือฮา! นักธุรกิจดังโคราช ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล หรือ “ป๋า … …