วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมโรงแรมดุสิตปริ้นเซส  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นายสุวัฒน์  แสงประทีป  ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะกับการใช้ไฟฟ้า ของกลุ่มอุสาหกรรม และกุล่มพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเกี่ยวกับปัญหาการใช้ไฟฟ้าของ PEA (พี.อี.เอ) อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับบรรดาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์ต่างๆ ในด้านการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของ PEA  ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการในระยะยาว โดยภายในงานได้มีบรรดาตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชย์ เข้าร่วมรับฟังปัญหาและเสนอแนะจากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 80 คน

นายสุวัฒน์ กล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาของผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นไปตามนโยบายของทางว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ต้องการจะเน้นในงานด้านบริการกับผู้ใช้ไฟ ดังนั้นจึงต้องมีการจัดเวทีประชุมเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆในการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เป็นประจำทุกปี เพื่อที่จะมีการนำเสนอแผนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมระบบการไฟฟ้า การเพิ่มกำลังการผลิต การสร้างสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า และงานด้านบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำปัญหาที่ได้รับจากผู้ประการนั้นนำไปประปรุงให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

อย่างไรก็ตาม นายสุวัฒน์กล่าวว่า ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีแผนที่จะมีการพัฒนาและเพิ่มสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยกำหนดให้ ในปี 2560-2564 จะมีการดำเนินการก่อสร้างสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อีก 6 จุด จากเดิมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ จะมีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น 21 จุด ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตัวเมือง ประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 3 จุด และจังหวัดชัยภูมิ 3 จุด ซึ่งในแต่ละสถานีนั้นจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 50 MVA (เอ็มวีเอ) ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

 

logo-matichon-classicแหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

บิ๊กเซอร์ไพรส์! “ป๋าซิม” ยกให้ฟรี! ที่ดินเส้นบายพาสสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่โคราช ประเดิม “ที่ดินจังหวัด-สปก.” ทาบอบจ.ย้ายอยู่กลางบึงพุดซา

ฮือฮา! นักธุรกิจดังโคราช ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล หรือ “ป๋า … …