001

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีขนาดใหญ่อีกโรงเรียนหนึ่งในจังหวัด ที่มีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนานมานับ 40 กว่าปี

002

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็น 1 ใน 14 สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ถูกสถาปนาขึ้นโดย นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เมื่อพ.ศ. 2248 ณ ประเทสฝรั่งเศษ จุดประสงค์หลักในการก่อตั้งมูลนิธิและโรงเรียนก็คือการให้เยาวชนทุกคนอ่านออก เขียนได้ ประพฤตนเป็นคนดี และมีหลักศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

004

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2510  คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากมุขนายก อาแลง วังกาแวร์ แห่งสังฆมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ให้มาเปิดโรงเรียนสายสามัญขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ในสมัยภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทย ซึ่งท่านได้แต่งตั้งให้ ภราดาซีเมออน เปอร์ติโต เป็นอธิการคนแรก ในการสอนครั้งแรกนั้นได้ทำการเปิดสอน 8 ห้องเรียน มีครู 13 คนและนักเรียนทั้งหมด 330 คน ปัจจุบันมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีครูไทย 198 คน ครูต่างชาติ 35 คนและนักเรียน 3,225 คน

ในปีการศึกษา 2525 ทางโรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะ ให้ขยายชั้นเรียนจนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในปี พ.ศ. 2526 ทางโรงเรียนได้เริ่มเปิดรับรักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาเพิ่ม ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ทางโรงเรียนจึงเปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมัธยม ทางโรงเรียนจึงกลายเป็นโรงเรียนสหศึกษาอย่างสมบูรณ์

003

เรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาไดเมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างไม่ขาด ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านดนตรี หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนของทางโรงเรียนมีพัฒนาการเทียบทันโรงเรียนอื่นๆ จนทำให้โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนในระดับต้นๆ ของจังหวัดนครราชสีมาเลยก็ว่าได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก   : http://www.acn.ac.th/about-history.html
ขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.dek-d.com/education/38864/
                       : http://www.acn.ac.th/about-history.html


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …