logoCHK

โรงเรียนโชคชัยสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 จากความร่วมแรงร่วมใจของข้าราชในพื้นที่ พ่อค้า ประชนาวโชคชียที่ร่วมมือกันผลักดันให้มีโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา โดยมีนายอนันต์ อนันตกูล นายอำเภอโชคชัย (นายอำเภอโชคชัย สมัยนั้น) เป็นผู้ดำเนินการจัดหาทุนในการสร้างอาคารเรียน โดยก่อสร้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์ “บึงป่าปรือ” จำนวนพื้นที่ 66 ไร่ 31 ตารางวา

1

อาคารหลักเรียกที่ดำเนินการก่อสร้างนั้นเป็นอาคารแบบ 212 ครึ่งหลัง ในขณะที่กำลังก่อสร้างอาคารนักเรียนที่เปิดรับเข้ามาเป็นนักรียนของโรงเรียนโชคชัยสามัคคีทั้งหมด ได้ไปเรียนที่โรงเรียนโชคชัยพรมบุตรบริหารและ ต่อมาได้ไปอาศัยเรียนที่วัดใหม่สระประทุมจนกว่าอาคารเรียนจะเสร็จสิ้น

201386-20140424110328 - Copy

201386-20140424105319 - Copy

โรงเรียนโชคชัยสามัคเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 นักเรียนทั้งหมดได้ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนอย่างเต็มตัว เรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของโรงเรียนโชคชัย ปัจจุบันโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 6 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 3,435 คน โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,041 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,394 คน

 

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1030201386&Area_CODE=101731
: https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chokchaisamakkhee-school/home
ขอขอคุณรูปภาพจาก : https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1030201386&Area_CODE=101731
: https://sites.google.com/a/chk.ac.th/chokchaisamakkhee-school/home

 


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …