กองทัพอากาศประกาศรับสมัครบุคคลหญิงเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร เหล่าทหารนักบิน จำนวน 5 อัตรา โดยระบุว่านับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กองทัพอากาศเปิดรับสมัครนักบินหญิง

 

 

12885839_1053403324730811_4825367961226597904_o

 

วันนี้ (29 มี.ค.2559) พล.อ.ต.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศได้เปิดรับสมัครนักบินหญิงหรือ Female Pilots ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการรับสมัครผู้หญิงเป็นนักบิน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นนักบินหญิงมี 10 ข้อ ดังนี้

 

  1. เป็นหญิงโสด ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายด้วยสัญชาติ
  2. เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 28 ปี (เกิดปี พ.ศ.2531- พ.ศ.2541)
  3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.80
  4. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License: CPL)
  5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ICAO English Language Proficiency Test) ไม่ต่ำกว่า Level 4
  6. เป็นผู้ที่มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497และมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
  7. เป็นผู้ที่มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร
  8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
  9. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
  10. ไม่เป็นผู้มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด

 

12419313_1054210764650067_3955328351464043835_o

 

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ระหว่างวันที่ 18-24 เม.ย.2559 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคาร ๑ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ติดตามข่าวสารการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ http://person.rtaf.mi.th และ www.facebook.com/RtafRecruitment สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร. 0 2534 0036 และ 0 2534 0436 ในวันและเวลาราชการ

 

12891570_1054211701316640_6922852721478000664_o

 

กองทัพอากาศระบุด้วยว่า การสอบคัดเลือกนี้ กองทัพอากาศดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ “ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่ กรมกำลังพลทหารอากาศ โทร.0 2534 0031

 

แหล่งข้อมูล : กรมกำลังพลทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ และ ไทยพีบีเอส
ภาพประกอบ : เพจการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ


Comments are closed.

Check Also

บิ๊กเซอร์ไพรส์! “ป๋าซิม” ยกให้ฟรี! ที่ดินเส้นบายพาสสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่โคราช ประเดิม “ที่ดินจังหวัด-สปก.” ทาบอบจ.ย้ายอยู่กลางบึงพุดซา

ฮือฮา! นักธุรกิจดังโคราช ทรงศักดิ์ อุไรธรากุล หรือ “ป๋า … …