เมธาพัฒน์ ร.ร.น้องใหม่โคราชผงาด! 4 เดือน โชว์ฟอร์มเยี่ยม พาเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี International Mathematics And Mental Arithmetic Competition 2018 คว้ารางวัลกว่า 20 คน นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงวันแม่แห่งชาติ มาอีกด้วย พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับเข้าเรียนจำนวน 150 คน และคัดเลือกเด็กนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ เพื่อมอบทุนการศึกษา 10,000 บาท จํานวน 100 ทุน รวมหนึ่งล้านบาท รับสมัครวันที่ 17 ก.ย. – 5 ต.ค.2561 สอบ 7 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนเมธาพัฒน์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี International Mathematics And Mental Arithmetic Competition 2018 โดยมี นายวิวัฒน์ วัฒนสินศักดิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเมธาพัฒน์ เป็นประธานมอบรางวัล, นายกิตตินภา วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาพัฒน์, นางประติมา นพคุณ วัฒนศักดิ์ ผู้จัดการโรงเรียนเมธาพัฒน์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี


โดยผลการแข่งขัน The International Mathematics And Mental Arithmetic Competition 2018 คณิตศาสตร์นานาชาติ ที่นักเรียนโรงเรียนเมธาพัฒน์ได้รับรางวัล มีดังนี้

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นอนุบาล 3 ได้แก่ ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ วัฒนศักดิ์ และ ด.ญ.วีรยาภรณ์ วงศ์วิชยาภรณ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นอนุบาล 3 ได้แก่ ด.ญ.นรินทร์ลดา วรแสวงผล, ด.ญ.พิชญาภา ปอยสูงเนิน, ด.ญ.สุทธิดา เวินขุนทด, ด.ช.ธนกฤต สัมภวะคุปต์, ด.ญ.ทมิตา ศรีพิทักษ์, ด.ช.เผ่าเทพ เผ่าละออ, ด.ญ.พิมปภัสร์ ปักเคทา และ ด.ช.อาณาจักร จานนอก
วิวัฒน์ วัฒนสินศักดิ์ ที่ปรึกษาโรงเรียนเมธาพัฒน์ เป็นประธานมอบรางวัล
 • รางวัลเหรียญระดับชั้นอนุบาล 3 ได้แก่ ด.ช.หนึ่งตะวัน ไกรวิสูตร, ด.ญ.พิชชากานต์ ถนัดทาง และ ด.ช.อินทัช วงศ์กาฬสินธุ์
 • รางวัลเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ด.ช.คณาวุฒิ รุจิรางกูร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ด.ช.วีรภัทร วงศ์วิชยาภรณ์
 • รางวัลเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ ด.ช.อังกูร พนาพิศาล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม
  • ทีมที่ 1 ได้แก่ ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ วัฒนศักดิ์, ด.ญ.วีรยาภรณ์ วงศ์วิชยาภรณ์ และ ด.ช.ภคิน กิมกิติกุลวิไล
  • ทีมที่ 2 ได้แก่ ด.ช.อาณาจักร จานนอก, ด.ช.ธนกฤต สัมภวะคุปต์ และ ด.ญ.พิมปภัสร์ ปักเคทา

นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนเมธาพัฒน์ยังได้เข้าร่วมประกวดจินตลีลาประกอบเพลงวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบไปด้วย ด.ญ.กวินนา ตามแต่รัมย์, ด.ญ.อนันตญาย์ มหาศราภิรมย์, ด.ญ.พลอยนภัทร์ โฉมแดง, ด.ญ.เอลียาห์ ดิษยอานันท์, ด.ญ.ศศิภาส์ สุวรรณทา, ด.ญ.บุษราคัม พนเสน, ด.ญ.เบญญาภา ปัญจภักดี, ด.ญ.อันดามัน จิระเจริญสุวรรณ, ด.ญ.นภัสศรัญรัชย์ แผ้วประยูร และ ด.ช.ปุณชรัสมิ์ ทรัพย์ล้านสกุล

และยังได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม รายการ mama cup go internationalchampionship 2018 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Friendship อายุต่ำกว่า 10 ปี กระดาน 9×9 ได้แก่ ด.ช.กริน กรินชัย


นายกิตตินภา วัฒนศักดิ์

นายกิตตินภา วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาพัฒน์ เผยเคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่ “ใจ” เมื่อคุณครูทำงานด้วยใจ เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองมาด้วยใจ ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการสร้างคนขึ้นมาทุกอย่างก็จบ การนำนักเรียนออกสู่เวทีการแข่งขันจึงเป็นเพียงบทพิสูจน์ที่เราต้องการให้สังคมได้รับรู้ถึงตัวตนของโรงเรียนเมธาพัฒน์เท่านั้น ซึ่งถามว่าผลสัมฤทธิ์ที่ออกมามันได้ตามที่เราคาดหวังไหม ต้องตอบเลยว่ามันเกินความคาดหวังของเราไปแล้ว

ด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานไทยและอังกฤษเข้าไว้ด้วยกัน เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการใช้โดยที่ไม่ไปเข้มงวดกับเขาว่าอันไหนถูกอันไหนผิด ทำให้เขาสนุกและมีความสุขในการเรียน เวลาไปสอบหรือแข่งขันก็ไม่ต้องติวเข้มอะไรเพราะถ้าเขามาเรียนด้วยความสุขทุกอย่างก็ย่อมสัมฤทธิ์ผล เหมือนล่าสุดที่เราพาเด็กๆ ไปแข่งขัน เขาก็สามารถแข่งขันไม่เพียงแต่ในระดับประเทศเท่านั้น แต่เขาสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติเพราะเขาข้ามกำแพงทางด้านภาษาไปแล้ว ถ้าเปรียบที่นี่เป็นค่ายมวยเราก็ส่งนักมวยลงแข่งข้ามรุ่นไปได้เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะด้านการเรียนด้านวิชาการอย่างเดียว แต่ยังสัมฤทธิ์ผลในด้านอื่นๆ อีกด้วย ถึงแม้โรงเรียนเราจะเปิดสอนมาได้เพียง 4 เดือน แต่ในอนาคตจะได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแน่นอน เพราะเป้าหมายของเราคือการ “สร้างคน” เพราะฉะนั้นความรู้ในด้านวิชาการ 30% ก็ถือเยอะแล้ว อีกที่เหลือคือ การใช้ชีวิต มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ การให้ และการแบ่งปัน ซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ก่อตั้งโรงเรียน

สิ่งที่เราทำกันอยู่นี้ผลที่ได้รับจึงไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กเท่านั้น แต่เป็นคือการเปลี่ยนสังคม เพราะเด็กคืออนาคตของสังคม เราจึงต้องการผู้ปกครองที่มีความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรก ว่าทำไมเราจึงไม่จัดติวเข้มหรือให้นักเรียนเรียนอย่างหนัก เพราะที่นี่คือเราเอาสิ่งที่จะต้องเรียนรู้มาไว้กับชีวิตประจำวัน ตัวอย่างภาษาอังกฤษ ที่นี่ตอนเช้าจะพูดภาษาไทย ตอนบ่ายจะให้พูดภาษาอังกฤษ จะพูดผิดหรือถูกไม่เป็นไร ขอให้ได้พูด เมื่อพูดทุกวันแล้วจะเกิดความคุ้นเคยไปเองกลายเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการใช้งานในที่สุด


คุณประติมา นพคุณ วัฒนศักดิ์

ด้านคุณประติมา นพคุณ วัฒนศักดิ์ ผู้จัดการโรงเรียนเมธาพัฒน์ เสริมว่า ในวันที่ 17 ก.ย. – 5 ต.ค.2561 นี้ โรงเรียนเมธาพัฒน์จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบช้างเผือก) รับเข้าเรียนจำนวน 150 คน หากสอบผ่านเกณฑ์ ผู้บริหารจะมอบทุนการศึกษา 10,000 บาท จํานวน 100 ทุน รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยรายละเอียดของการสมัครมีดังนี้

 • 17 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 |  เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบช้างเผือก) หากสอบผ่านเกณฑ์ ผู้บริหารมอบทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 100 ทุน รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
 • 17 กันยายน 2561  | รับสมัครนักเรียนค่ายภาษาอังกฤษ October English Camp จากทุกโรงเรียน พบกิจกรรมดีๆ มากมาย
  • สัปดาห์ที่ 1 หัวข้อ Community Helper พบ หน่วยรบพิเศษมาพาเด็กๆ ฝึกร่างกาย และสืบคดีที่น่าตื่นเต้น, เรียนรู้การทำอาหารนานาชาติ, ฝึกซ้อมหนีไฟ กับนักผจญเพลิงผู้เชี่ยวชาญ และพิเศษสุดกับ Animal & Pet Show สัตวแพทย์ผู้ชำนาญจะมาแนะนำการดูแลสัตว์เลี้ยง เด็กๆ จะสามารถนำสัตว์เลี้ยงที่ตนรักมาอวดโฉมที่โรงเรียน
  • สัปดาห์ที่ 2 หัวข้อ Jurassic Park เรายกเอาขบวนไดโนเสาร์มาไว้ที่โรงเรียน มีกิจกรรมดีๆ มากมาย อาทิ ขุดค้นหาฟอสซิลไดโนเสาร์ สนุกตื่นเต้นกับการหนีแรพเตอร์ในเขาวงกต เป็นต้น
 • 5 ตุลาคม 2561 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบติดบอร์ด ผ่านทางเว็บไซต์ และเพจโรงเรียน
 • 7 ตุลาคม 2561 | สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 (วัดทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา)
 • 9 ตุลาคม 2561 | ประกาศผลสอบติดบอร์ด ผ่านทางเว็บไซต์ และเพจโรงเรียน
 • 17 – 18 ตุลาคม 2561 | มอบตัวนักเรียนรอบช้างเผือก พร้อมมอบทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 100 ทุน
 • 23 ตุลาคม 2561 | MPS Open House เปิดบ้านเมธาพัฒน์
 • 24 ตุลาคม 2561  – 14 พฤศจิกายน 2561 | เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
Tel : 044-00162, สายตรงผู้บริหาร 086-2553955
Line : @metapaht
Website : www.metapaht.com
Facebook : https://www.facebook.com/metapaht2017/


Comments are closed.

Check Also

แกรนด์โอเพ็นนิ่ง “โคเอ็น” แบรนด์ดังร้านบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่นปิ้งย่าง-ชาบู-ซูชิ ผงาดเจาะตลาดอีสาน ประเดิมโคราชแห่งแรก!

ดีเดย์ แกรนด์โอเพ็นนิ่งสุดยิ่งใหญ่ KOUEN PREMIUM BUFFET … …