ตราโรงเรียนPNG

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ตั้งอยู่บนถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อโรงเรียนประจำอำเภอโนนวัด “ศรีธานี” ก่อตังขึ้นเมื่อ พ.ศ 2459  โดยรองอำมาตย์เอกหลวงธานีพิไชย นายอำเภอโนนวัด พร้อมด้วยราษฎรเป็นผู้ริเริ่มและก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารทรงปั้นหยาชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 1 เมตร กว้าง 12 เมตร และยาว 24 เมตร หลังคามุงด้วยแฝก ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปประมาณ 2,211.22 บาท  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2461 เดิมนั้นเป็นโรงเรียนประชาบาล และได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2461 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2467  รองอำมาตย์โทขุนศิริทดไผทเทศ นายอำเภอโนนวัดได้จัดการมุงหลังคาด้วยสังกะสีเพื่อความมั่นคง และในปี พ.ศ.2470  ได้จัดการต่อขยายและซ่อมดัดแปลงเพิ่มเติมให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

7

นักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะย้ายมาจาก โรงเรียนวัดบ้านบัว  ราชบุรุษคงจันทรทีประ โดยมี ขุนจันทรทีปศึกษากร เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน และในปีพ.ศ.2476 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น โรงเรียนโนนสูง “ศรีธานี” พ.ศ. 2489 กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดสอนสายสามัญ (ม.ศ.5)

5

2

เมื่อต้นปีการศึกษา 2524 กระทรวงศึกษาธิการสั่งรวมโรงเรียนโนนสูง (แผนใหม่)  เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนโนนสูง “ศรีธานี”  และเรียกชื่อใหม่ว่า โรงเรียนโนนสูงศรีธานี เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 6 ตั้งแต่พ.ศ 2524 ทางโรงเรียนโนนสูงศรีธานียังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจึงทำให้โรงเรียนโนนสูงศรีธานีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  http://www.sritani.ac.th/obec/index.php
ขอขอบคุณข้อมูลรูปภาพจาก : http://www.sritani.ac.th/obec/index.php

 


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …