17226_1617722648477798_8381714663810751606_n

โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ก่อตังขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2498 หรือราวๆ 61 ก่อน เดิมชื่อโรงเรียนถนนยมราช (สามัคคีวิทยา)  เป็นโรงเรียนประชาบาล  สังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยโอนโรงเรียนเทศบาล  5  (สามัคคีวิทยากร)  ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสามัคคี

11986504_1617723345144395_501394797274068893_n

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2498 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้มีการตั้งชื่อโรงเรียน  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนถนนยมราชสามัคคี (สามัคคีวิทยา)  มีอาคารเรียนทั้งหมด 2 หลัง ซึ่งประกอบไปด้วย หลังใหญ่เป็นเรือนไม้  2  ชั้น  สร้างเมื่อต้นปี  พ.ศ. 2494  และหลังเล็กสร้างในปลายปีเดียวกันนั้นเอง เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนอนุบาลการเรือนนครราชสีมา  อาคารเรียนทั้ง 2 อาคาร ตั้งอยู่ที่ริมถนนยมราชทางด้านทิศเหนือ ด้านข้างทั้งสองด้านติดกับบ้านเรือนราษฎร  และด้านหลังติดกับตรอกจันทราพายัพ

DSC_0222

ต่อมาในปี พ.ศ.2498 ได้ทำการย้ายมาตั้งที่ถนนมิตรภาพ โดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2498 มีนักเรียนทั้งหมด 320 คน และมีคุณครูไสว อุณาพรหม รับหน้าที่เป็นครูใหญ่

 

และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เม.ย. พ.ศ. 2506 ได้มีมติจากคณะรัฐมนตรีให้มีการโอนย้ายโรงเรียน ทรัพย์สิน ที่ดินของโรงเรียน รวมไปถึงคณุและบุคคลากรของโรงเรียน ให้ไปเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  โดยมีนายบุญรอด  โชตะมังสะ  นายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบจาก  นายสุวรรณ  ธนกัญญา  ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา  กองราชการส่วนท้องถิ่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยโดยสมบูรณ์  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)  ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่ที่ริมถนนยมราช  และได้โอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  โดยมีนางสาววิรวี  ขาวไชยมหา เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจำนวนครู อาจารย์ รวมไปถึงบุคคลากรฝ่ายต่างๆ รวม 99 คน  ตลอดระยะเวลา 61 ปีที่ผ่านมามาทางโรงเรียนเทศบาล 3 ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดยั้ง ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า

“โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) มุ่งบริหารจัดการศึกษา สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ส่งเสริมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ชำนาญการใช้เทคโนโลยีภายในปี 2559”

——————————————————————-

ขอบคุณที่มาจาก : http://www.ymr.ac.th/modules.php?name=his

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.ymr.ac.th/index.php

: https://plus.google.com/u/0/photos/100154243653931079690/albums/6290322902101685793

https://plus.google.com/photos/112799836304233942267/albums/6194201298651507169

https://plus.google.com/photos/112799836304233942267/albums/6161950369568110065

 

 

 


Comments are closed.

Check Also

เคลียร์แล้วปมรื้อสถานที่จัดงานเปิดการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนนายกเทศบาลต.สีมามงคลแจงชัดเจน

    สืบเนื่องกรณีที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความใน … …