ม.เทคโนโลยีสุรนารีกับซีพีเอฟ ชาวโคราชร่วมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมสร้างบุญสมทบเงินกว่า 269,000 บาทโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

18 มิถุนายน 2560 – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงงานอาหารสัตว์บกปักธงชัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “CPF Run for Charity 2017” ครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 มีนักวิ่งและผู้รักสุขภาพเข้าร่วม 1,300 คน พร้อมตอบแทนคุณสังคมโดยมอบเงินค่าสมัครวิ่งและเงินบริจาคกว่า 269,000 บาทสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดงาน กล่าวว่า กิจกรรม “CPF Run for Charity 2017” ที่จัดขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนครราชสีมาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย ส่งผลดีถึงการพัฒนาประเทศต่อไป อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย โดยผู้จัดงานจะนำรายได้จากค่าสมัครและเงินบริจาคสมทบทุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลพี่น้องชาวโคราช และในพื้นที่อีสานตอนล่างให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมเดิน-วิ่ง “CPF Run for Charity 2017 by Pakthongchai Feedmill” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีและร่วมทำดีตอบแทนสังคม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร และประเภทฟันรัน 6 กิโลเมตร ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

PHOTO-web-Copy-1024x683

นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ในฐานะประธานชมรม CPF Running Club กล่าวว่า ซีพีเอฟ โดย ชมรม CPF Running Club จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 กระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวซีพีเอฟและชุมชนออกกำลังกายเพิ่มขึ้น เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งสุขภาพดี ควบคู่กับการสร้างความสุขใจจากทำประโยชน์ให้กับชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ซีพีเอฟตั้งเป้าจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “CPF Run for Charity 2017”  ในพื้นที่ที่โรงงานอาหารสัตว์บกตั้งอยู่ทั่วประเทศรวม 12 ครั้ง จากการจัดงาน 6 ครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7,000 คน และรวบรวมเงินบริจาคเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมได้กว่า 800,000 บาทแล้ว  สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ที่วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี  ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-728-8430 หรือ 097-194-7186 ที่เฟซบุ๊ค BPF Running Club

 

Matichon
แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

ปตท.ประกาศ! ลดราคาน้ำมันทุกประเภท 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 30 สต. มีผล 26 พ.ค.นี้ เวลา 05.00 น.

Facebook0TwitterGoogle+0Pinterest0น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ … …