“ศูนย์การศึกษาพิเศษบัวใหญ่” จัดงานวันเด็ก สร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กออทิสติกและผู้ปกครอง มีกิจกรรมเป็นฐานความรู้ ให้เด็กๆ ทุกคนได้ฝึกทักษะ เป็นการสร้างพัฒนาการทางด้านการสื่อสาร การเข้าสังคม และการแสดงออกให้เด็กๆ ควบคู่ไปกับการเล่นสนุกชิงของรางวัล

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2562 ที่บริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการบัวใหญ่ ได้มีการจัดงานปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขขี ประจำปี 2562 ขึ้น โดยนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 18 ปี ซึ่งในขณะนี้มีเด็กพิเศษที่ป่วยเป็นโรคออทิสติกและดาวน์ซินโดรมอยู่ในความดูแลทั้งจากอำเภอบัวลาย อำเภอสีดา อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอพิมาย อำเภอโนนแดง อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอชุมพวง อำเภอประทาย อำเภอเมืองยาง อำเภอคงและอำเภอบัวใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเด็กส่วนใหญ่มีความผิดปกติทางด้านสมอง รองลงมาจะเป็นพิการทางหู และตา

ในช่วงสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เพื่อให้เด็กๆทุกคนในความดูแลได้ร่วมสนุกเหมือนกับเด็กปกติทั่วไป จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของต่างๆ มากมาย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม ตุ๊กตา รถยนต์ของเล่น และอื่นๆเพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกรับของรางวัล

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเป็นฐานความรู้ ให้เด็กๆ ทุกคนได้ฝึกทักษะ เป็นการสร้างพัฒนาการทางด้านการสื่อสาร การเข้าสังคม และการแสดงออกให้เด็กๆ ควบคู่ไปกับการเล่นสนุกชิงของรางวัล ไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูด การออกเสียง การบอกความต้องการ การทำตามคำสั่งง่ายๆ การอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มาก การเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นกับเพื่อนๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง และผู้ปกครองร่วมเล่นไปด้วย สร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมาก


Comments are closed.

Check Also

ขโมยถังแก๊สหุงต้มโคราชระบาด “ราดหน้ามหาชน”ถูกแจ๊กพอต 3 ถัง

ขโมยถังแก๊สหุงต้มโคราชระบาด “ราดหน้ามหาชน”ถ … …