ส่อระอุ รูปแบบโครงการรถไฟทางคู่ผ่านตัวอำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ชาวบ้านโวยประชาพิจารณ์ เสนอค้านแล้วแต่ไม่เป็นผล ฮึ่มหากไม่ยกระดับ เจอต้านแน่ พ่อเมือง ทำหนังสือให้ รฟท.ชี้แจงรูปแบบด่วน

นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมือง (ทม.) สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาล ประกาศใช้ ม.44 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งสามารถตอบโจทย์การขนส่งและโดยสารระหว่างเมืองหลวงกับภูมิภาคได้ดีที่สุด รวมทั้งสร้างความดีใจให้กับทุกภาคส่วนที่เฝ้ารอความจริงมาหลายรัฐบาล แต่บทสรุปการประชาพิจารณ์ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำหนดรูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็นทางรถไฟบนดินสร้างคู่ขนานกับทางรถไฟเดิม เพื่อความปลอดภัยและความรวดเร็วในการเดินทางระบบราง ต้องปิดจุดตัดถนนข้ามทางรถไฟ ซึ่งมีเครื่องกั้นควบคุมการเปิดปิดด้วยมนุษย์และอัตโนมัติ ตลอดเส้นทางที่ผ่านพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน และ อ.เมือง ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะจุดตัดข้ามทางรถไฟถนนชุมค้าในเขต ทม.สีคิ้ว ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ เนื่องจากตัวเมืองจะถูกแบ่งแยกเป็นสองฝั่ง ในละแวกใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถาบันการเงิน สถานีตำรวจสีคิ้ว โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นย่านการค้าสำคัญ ทำให้ประชากรทั้งอำเภอจำนวนกว่าแสนคน ประสบปัญหาคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะนี้ ชาว อ.สีคิ้ว ที่ทราบรูปแบบการก่อสร้างโครงการฯ พากันหวั่นวิตกพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง จุดยืนพวกเรามิได้คัดค้างหรือต้องการถ่วงความเจริญ แต่ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ฐานะเจ้าของโครงการฯ ทบทวนพิจารณารูปแบบทางรถไฟช่วงผ่านตัวอำเภอ เป็นทางยกระดับ ทม.สีคิ้ว ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับผลกระทบรอบด้าน มิได้นิ่งนอนใจ ได้ทำหนังสือถึง รฟท. ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาชี้แจงรูปแบบโครงการฯ เพื่อขอทราบความชัดเจนของรูปแบบโครงการฯ เป็นเวลากว่า 10 วัน ยังไม่มีคำตอบใดๆ จาก รฟท.

นายไพรัตน์ แซ่อือ ผู้ประกอบการในเขต ทม.สีคิ้ว กล่าวว่า แม้รถไฟความเร็วสูง ไม่ได้กำหนดจุดจอดที่สถานีสีคิ้ว พวกเราก็ไม่ได้อานิสงส์โครงการฯ แต่ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ รูปแบบรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงผ่านตัวอำเภอสีคิ้ว ไม่ยกระดับแต่ปิดจุดทางข้ามแล้วก่อสร้างทางต่างระดับรูปแบบสะพานเกือกม้าข้ามทางรถไฟ ตนได้ใช้สิทธิในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ที่หอประชุม ทม.สีคิ้วฯ เสนอต้องการให้ยกระดับ มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาความเดือดร้อนถ้วนหน้า หากเมืองสีคิ้วถูกแยกเป็นสองฝั่ง ภาคเศรษฐกิจ การค้าจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมาก ร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง อาจต้องปิดกิจการ ซึ่งมีตัวอย่างที่สะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยน ชาวสีคิ้ว ต้องรับกรรมเต็มๆ ฝากถึงผู้มีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้ หากทางรถไฟไม่ยกระดับ พวกเราจะรวมตัวต่อต้านให้ถึงที่สุด หากไม่กระทำการใดๆ ผลกระทบจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า รับทราบสถานการณ์ จึงมีความห่วงใยปัญหาในอนาคต ขณะนี้ชาวโคราชยังไม่เห็นรูปแบบก่อสร้างโครงการฯ ที่ชัดเจน จึงมอบหมายให้นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา ร่วมกับขนส่งจังหวัด และภาคเอกชน รวมทั้ง อปท. ที่ได้รับผลกระทบและต้องการให้สร้างทางรถไฟยกระดับ รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนจุดตัดผ่านทางรถไฟทั้งหมด มีปริมาณยานพาหนะสัญจรผ่านรวมทั้งพลังงานเชื้อเพลิงที่ต้องสูญเสียและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้จังหวัดนำเสนอ รฟท. พิจารณาโดยตรง

อย่างไรก็ตาม อปท.ที่มีเส้นทางรถไฟทางคู่ตัดผ่าน มีลักษณะกายภาพเป็นชุมชนเมืองที่หนาแน่นสูง รฟท.ต้องเสียค่าใช้จ่ายการเวนคืนที่ดินและผลกระทบต่อการจราจร ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก หาก รฟท. ลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยยกระดับ แม้นมีมูลค่าสูงพอสมควร แต่ในระยะยาวจะคุ้มทุนมากกว่า ขอให้รัฐบาลพิจารณายกระดับทางรถไฟ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

Matichon
แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

ปตท.ประกาศ! ลดราคาน้ำมันทุกประเภท 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 30 สต. มีผล 26 พ.ค.นี้ เวลา 05.00 น.

Facebook0TwitterGoogle+0Pinterest0น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ … …